Home

 

Welkom op de website van de Balie te Ieper.

 

De website heeft niet de ambitie om een volledig overzicht van alle nuttige informatie omtrent het advocatenberoep te verschaffen, maar wil eerder een aanvulling zijn op de website van de Orde van Vlaamse Balies (http://www.advocaat.be/) met een specifieke aandacht voor de plaatselijke balie en bij uitbreiding voor de gerechtelijke diensten in het arrondissement Ieper.

 

De website bestaat uit een publiek luik dat toegankelijk is voor iedereen en een privaat gedeelte dat alleen voor de Ieperse advocaten bestemd is.

 

Onder de hoofding "De advocaat" treft u nog wat algemene informatie omtrent de advocatuur, terwijl de rubrieken "Balie Ieper", "Zoek een advocaat" en "Gerechtelijke adressen"  op de lokale gerechtelijke wereld betrekking hebben.

 

Intussen is de Balie Ieper gefusioneerd met de Balies van Brugge, Kortrijk en Veurne tot de balie West-Vlaanderen. U kunt nadere informatie bekomen op www.baliewestvlaanderen.be.